Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Συμπληρωματική Εγκύκλιος – Ειδική Πρόσκληση για αναπληρωτές ΩΦΦΦ4653ΠΣ-ΣΥΖ