Συνταξιοδοτήσεις – Μονιμοποιήσεις


Υπεύθυνος : Σπυρίδων Αρακάς

Τηλέφωνο : 22710 44816

FAX : 22710 44228

Email : mail ατ dide.chi.sch.gr