Πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών-πλεονασμάτων 2019-2020


Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά όσων παρέμειναν υπεράριθμοι μετά το πέρας της διαδικασίας, μέχρι την Τρίτη, 30-7-2019 και ώρα 10:00.