Προσωρινές τοποθετήσεις-διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών


Ανακοινώνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις-διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (ΕΑΕ, Εξειδικευμένης και Τακτικού Προϋπολογισμού) και θα ακολουθήσουν οι οριστικές αποφάσεις μετά τη γνωμοδότηση του ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου.