Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

20191224 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΥΠΑΙΘ (1ΓΕ 2ΓΕ) ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν (542 kB)1ΓΕ (310 kB)2ΓΕ (346 kB)