Κατάθεση δικαιολογητικών για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 & 2ΓΕ/2019


Η Δ.Δ.Ε. Χίου δέχεται δικαιολογητικά υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 & 2ΓΕ/2019 τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 13:00. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται με συμπληρωμένη εις διπλούν την αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, αφού έχουν μελετήσει προσεκτικά τις σχετικές προκηρύξεις. Η αίτηση επισυνάπτεται στο έγγραφο με θέμα «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών», που επισυνάπτεται στο παρόν.

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού