ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1ΓΕ/2019 ΚΑΙ 2ΓΕ/2019


Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ των μοριοδοτούμενων προσόντων (που συνάδουν με τα προβλεπόμενα) για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, στα πλαίσια των προκηρύξεων  1ΓΕ/2019 (για τον κλάδο ΠΕ79.01) και  2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ.

Παρακαλούνται όσοι κατέθεσαν σχετική αίτηση στη ΔΔΕ Χίου, να συνδεθούν στον λογαριασμό τους στο ΟΠΣΥΔ και να ελέγξουν την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων τους και αν αυτά είναι επικυρωμένα (εκτός της εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων και των αναπηριών που θα τα επικυρώσει κεντρικά το ΥΠΑΙΘ). Επισημαίνεται επίσης ότι ο χρόνος λήξης προσμέτρησης προϋπηρεσίας έχει αρχικά προσδιοριστεί από το ΥΠΑΙΘ στις 3/2/2020 και οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτό θα γίνει πάλι κεντρικά, σε μεταγενέστερο χρόνο.
Σε περίπτωση εντοπισμού λανθασμένων ή ελλιπών καταχωρίσεων, οι υποψήφιοι της  2ΓΕ/2019, καθώς και οι υποψήφιοι κλ. ΠΕ79.01 της 1ΓΕ/2019 καλούνται να επικοινωνήσουν μόνο ηλεκτρονικά με τη Διεύθυνση ΔΕ Χίου (υπ΄όψιν κ. Γεμέλου ή κ. Λούρου) στη διεύθυνση mail@dide.chi.sch.gr αναφέροντας:
1.       Ονοματεπώνυμο, κλάδο, ΑΦΜ και τηλέφωνο επικοινωνίας.
2.       Την λανθασμένη ή ελλιπή καταχώριση.
Η δυνατότητα διόρθωσης ή προσθήκης στοιχείων μπορεί να γίνει από την Υπηρεσία μας (σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ) μέχρι τις 24-04-2020.