Προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις (Πρ.ΠΥΣΔΕ 10/2-6-2020)


Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων μέχρι την Παρασκευή 5-6-2020 και ώρα 10:00.