ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ 2ΓΕ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ


Ενημερώνουμε τους υποψηφίους της 2ΓΕ/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ ότι για κάθε διευκρίνιση που αφορά την κατάταξή τους στους προσωρινούς πίνακες οφείλουν να απευθύνονται στο ΑΣΕΠ και όχι στη Δ.Δ.Ε. Χίου.

Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο ΑΣΕΠ αποτελούσε αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων και μόνο.