Τμήμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης


Υπεύθυνος: Τσατσαρώνης Μιχάλης

Τηλέφωνο – φαξ: 22710 44229

Email:  yte ατ dide.chi.sch.gr