Εκλογές Αιρετών Εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (Α΄1) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών».

EKLOGES-6ΖΡΝ46ΜΤΛΗ-ΘΛ3 (1)