Δικαιολογητικά αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας (Covid-19)


Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά και τα απαιτούμενα έντυπα για την πρόσληψή σας, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.

Η απόφαση προσωρινής τοποθέτησής σας θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 19/10/2020. Οφείλετε να παρουσιαστείτε και να αναλάβετε υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που τοποθετείστε προσωρινά, εντός δύο ημερών από την επομένη της έκδοσης της απόφασης (δηλαδή από Τρίτη 20/10/2020 έως Τετάρτη 21/10/2020). Οι αναπληρωτές που τοποθετούνται στο Μουσικό Σχολείο Χίου, οφείλουν να παρουσιαστούν από Δευτέρα 19/10/2020 έως Τρίτη 20/10/2020.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ΔΔΕ Χίου στο τηλ. 22710-44282.