Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντή/ντριας του 2ου Γενικού Λυκείου Ορεστιάδας, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου για το υπόλοιπο της θητείας


Κοινοποίηση: