Προγράμματα ΕΣΠΑ · Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη · Ενισχυτική Διδασκαλία


Υπεύθυνη : Τελλή Αγγελική

Τηλέφωνο : 22710 44131

Email : pds at dide.chi.sch.gr