Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ για την παράταση της προθεσμίας της πρόσκλησης εγγραφής και συμμετοχής στο Μητρώο του ΙΕΠ ενεργών εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, βαθμίδων και δομών της εκπαίδευσης, μονίμων, αναπληρωτών και ωρομισθίων για την γ’ φάση της «Επιμόρφωσης σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος, παρατείνεται μέχρι και τις 18-04-2022 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευτικών που προτίθενται να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας».

Κοινοποίηση: