Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου Κινητικότητας 2022 – Οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη του α’ κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2022 στην ιστοσελίδα του: www.apografi.gov.gr. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται εδώ σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο ανωτέρω σχετικό έως και 17/04/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να λάβουν γνώση του Ν.4440/2016 όπως ισχύει, καθώς και των πιο πρόσφατων εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.apografi.gov.gr επιλέγοντας στη συνέχεια Κινητικότητα 🖱 Θεσμικό πλαίσιο.

Κοινοποίηση: