ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ/ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ 2022-2023

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία για τα οργανικά κενά 2022-2023, τον ενδεικτικό Προγραμματισμό των εργασιών του ΠΥΣΔΕ Χίου και τις αιτήσεις-δηλώσεις που, κατά περίπτωση, καλούνται να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, για τη διαδικασία  α) χαρακτηρισμού υπεραρίθμων, β) ένταξης σε ειδικές κατηγορίες και γ) τοποθέτησης σε οργανικό κενό /βελτίωσης θέσης 2022-23.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών πρέπει να έχουν ιδιόχειρη υπογραφή και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία (mail@dide.chi.sch.gr), υπ ΄ όψιν Γραφείου ΠΥΣΔΕ.

Για κάθε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Κοινοποίηση: