Πρ. ΠΥΣΔΕ 9 (23-5-2022): α) Τελικός πίνακας τοποθετήσεων υπεραρίθμων, β) Αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών-πλεονασμάτων, γ) Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

Το ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά τη σημερινή του συνεδρίαση (Πρ. 9, 23-05-2022) και σύμφωνα με τον προγραμματισμό εργασιών του, ενημερώνει για τα εξής:

  1. Δεν υπεβλήθη καμία ένσταση επί των τοποθετήσεων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών. Ο τελικός πίνακας τοποθετήσεων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών (επισυνάπτεται) εστάλη στην ΠΔΕ Β. Αιγαίου για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
  2. Ανακοινώνεται ο αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων μετά τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών (επισυνάπτεται).
  3. Εξετάστηκαν οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για ένταξη στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση).

 

 

Κοινοποίηση: