Χωρίς εικόνα

Γραφείο ΠΥΣΔΕ

19/12/2013 dde 0

Γραμματέας ΠΥΣΔΕ:  Γεμέλου Δέσποινα, (αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ06) Αναπληρώτρια Γραμματέας ΠΥΣΔΕ: Γαρουφαλή Βιργινία, (αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ07) Υπεύθυνος Ηλεκτρονικού και Έγχαρτου Μητρώου (edata – myschool): Καλούπης Γεώργιος […]

Κοινοποίηση:
Χωρίς εικόνα

Τμήμα Γ’ Προσωπικού

05/12/2013 dde 0

Προϊσταμένη: Τελλή Αγγελική (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού) Μαυρουλέα Ελένη (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού) Καράπουρνος Παντελής (ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού) Τηλέφωνο : 2271044131 e-mail : mail@dide.chi.sch.gr

Κοινοποίηση: