Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ομηρούπολης Χίου