Ανακοίνωση – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2018-2019


Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά και απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ (ΠΡΑΞΗ 18/21-6-2018)

 

Ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθ. 18/21-6-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου ορίστηκε προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

  • συμπλήρωσης ωραρίου σε λειτουργικά κενά
  • τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά όσων βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ
  • απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ,

από την ανάρτηση της παρούσας και  μέχρι Δευτέρα,  16-7-2018  και ώρα  14:00.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να θεωρήσουν ότι λειτουργικά κενά μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε σχολείο.

Το ΠΥΣΔΕ θα ανακοινώσει τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Χίου αμέσως μετά την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων απόσπασης εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και σε ΣΜΕΑΕ και η τοποθέτηση των ενδιαφερομένων στα κενά αυτά θα γίνει μέχρι τέλος Ιουλίου.

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ θα παραμείνουν στις σχολικές μονάδες της τελευταίας τους τοποθέτησης μέχρι την τοποθέτησή τους σε νέο λειτουργικό κενό.

Αναρτώνται υποδείγματα αιτήσεων.


Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά (Πράξη ΠΥΣΔΕ 17/25-5-2018) – Ορθή Επανάληψη

Ανακοινώνεται διορθωμένος ο πίνακας με τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά.
Ανακοινώνεται διορθωμένος ο τελικός πίνακας οργανικών κενών, που διαμορφώθηκε με την υπ’ αριθμ. 17/25-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά τις τοποθετήσεις στα εναπομείναντα οργανικά κενά.


Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά (Πράξη ΠΥΣΔΕ 17/25-5-2018)

Ανακοινώνεται ο πίνακας με τις τοποθετήσεις  εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά.

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας οργανικών κενών, όπως αναμορφώθηκε με την υπ’ αριθμ. 17/25-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά τις τοποθετήσεις στα εναπομείναντα οργανικά κενά.


Οριστικές Τοποθετήσεις / Βελτιώσεις – Πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών (Πράξη ΠΥΣΔΕ 16/24-5-2018)

Ανακοινώνεται ο πίνακας με τις οριστικές τοποθετήσεις / βελτιώσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες των περιοχών μετάθεσης της Α΄ και Β΄ Χίου, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Αναρτάται ο πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών, που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 16/24-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.
Ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά μέχρι την Παρασκευή, 25/5/2018 και ώρα 12:00΄.


Προσωρινές Τοποθετήσεις – Βελτιώσεις (Πράξη ΠΥΣΔΕ 15/22-5-2018)

Με την υπ’αριθμ.15/22-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου:

α) Τοποθετήθηκαν  σε κενές  οργανικές  θέσεις  σχολικών μονάδων  της  Α΄ και Β΄  Χίου,με βάση τις δηλώσεις προτίμησής  τους και τα μόρια μετάθεσης, εκπαιδευτικοί που ζήτησαν βελτίωση  θέσης  ή οριστική τοποθέτηση

β) Καταρτίσθηκε προσωρινός πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων μετά τις τοποθετήσεις-βελτιώσεις σε σχολικές μονάδες της Α’ και Β’ Χίου.
γ) Ορίστηκε προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων σε κενές οργανικές θέσεις  μέχρι την Πέμπτη,  24-5-2018 και ώρα 12:00.


Οριστικοποιημένος πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων μετά τη διαδικασία τοποθέτησης των υπεραρίθμων – Ένταξη εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες (Πράξη ΠΥΣΔΕ 14/21-5-2018)

Ανακοινώνεται ο πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων, που οριστικοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 14/21-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί της διαδικασίας τοποθέτησης των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων.

Με την ίδια Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες ένας (1) εκπαιδευτικός της Α΄ Χίου και ένας (1) εκπαιδευτικός της Β΄ Χίου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ για περισσότερες πληροφορίες (τηλ. 22710 44843 και 22710 44816). Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται μέχρι την Τρίτη 22/05/2018 και ώρα 12:00΄.


Πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθέτησης των υπεραρίθμων (Πράξη ΠΥΣΔΕ 13/18-5-2018)

Αναρτάται ο πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων, που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθ. 13/18-5-2018 Πράξη  του ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας  τοποθέτησης των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί της απόρριψης των αιτήσεων τοποθέτησης  ονομαστικά χαρακτηρισμένων  υπεραρίθμων εκπαιδευτικών ορίζεται  μέχρι τη Δευτέρα 21/5/2018 και ώρα 12.00΄.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 12/16-5-2018)

Ανακοινώνεται ο πίνακας των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα, που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθ. 12/16-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου. Οι παραπάνω υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί καλούνται μέχρι και την Παρασκευή, 18/5/2018, και ώρα 12:00, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης-τοποθέτησης στα σχολεία, στα οποία υπάρχει οργανικό κενό.


Ανακοινοποίηση στο ορθό του αναμορφωμένου πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων μετά την εξέταση των ενστάσεων (Πράξη ΠΥΣΔΕ 11/14-5-2018)

Ανακοινοποιείται στο ορθό ο αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων ως προς τα οργανικά κενά των Φιλολόγων της Β’ Χίου.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων των εκπαιδευτικών για το αν επιθυμούν ή δεν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι στη σχολική μονάδα που ανήκουν οργανικά έχει οριστεί μέχρι την Τετάρτη 16/5/2018 και ώρα 14.00΄.


Αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων μετά την εξέταση των ενστάσεων (Πράξη ΠΥΣΔΕ 11/14-5-2018)

Αναρτάται ο αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων, που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθ. 11/14-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων των εκπαιδευτικών για το αν επιθυμούν ή δεν επιθυμούν να κριθούν  υπεράριθμοι  στην οργανική τους θέση ορίζεται μέχρι και την Τετάρτη  16/5/2018 και ώρα 14.00΄. Επισημαίνεται ότι  προϋπόθεση για το χαρακτηρισμό εκπαιδευτικού ως υπεράριθμου είναι να εμφανίζεται πλεόνασμα στην ειδικότητά του στη σχολική μονάδα,  που ανήκει οργανικά.


Πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων (Πράξη ΠΥΣΔΕ 10/11-5- 2018)

Αναρτάται ο πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Χίου σχολικού έτους 2018-2019, που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 10/11-5- 2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.
Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί του πίνακα ορίζεται μέχρι και τη Δευτέρα, 14/5/2018 και ώρα 13.00.


Προγραμματισμός εργασιών ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου για τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά

Με την υπ’ αριθ. 9/9-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου καταρτίστηκε ο προγραμματισμός  των εργασιών για την κάλυψη των οργανικών κενών σχολικού έτους 2018-2019.  Επισυνάπτονται υποδείγματα αιτήσεων.