Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ομηρούπολης Χίου


Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας σχολικού έτους 2017 – 2018

Παρακαλούμε τους αιτούντες – επιλεγέντες εκπαιδευτικούς της Ενισχυτικής Διδασκαλίας να ενημερωθούν σχετικά.


Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην ενισχυτική διδασκαλία