Προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά (Πρ. ΠΥΣΔΕ 8/27-5-2020)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων σε οργανικά κενά μέχρι Παρασκευή 29/5/2020 και ώρα 10:00.


Προσωρινός Πίνακας Τοποθετήσεων σε οργανικά κενά Τ.Ε. και Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά Τ.Ε. και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μέχρι την Τετάρτη 27/5/2020 και ώρα 10:00.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2020-2021


Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες


Ολοκλήρωση καταχώρισης αιτήσεων για τις Προκηρύξεις 1ΓT/2020 και 2ΓΔ/2020 του ΑΣΕΠ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ των μοριοδοτούμενων προσόντων (που συνάδουν με τα προβλεπόμενα) των υποψηφίων για τις προκηρύξεις 1ΓΤ/2020 και  2ΓΔ/2020 του ΑΣΕΠ.

Παρακαλούνται όσοι κατέθεσαν σχετική αίτηση στη ΔΔΕ Χίου να ελέγξουν την ορθότητα και την επικύρωση των καταχωρισμένων προσόντων τους και σε περίπτωση εντοπισμού λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (22710-44816) ή ηλεκτρονικά (mail@dide.chi.sch.gr) με την Υπηρεσία μας.


Λειτουργία πλατφόρμας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου


Πρόγραμμα Τηλε-διδασκαλίας σχολείων


Ενημέρωση για εκκρεμείς αιτήσεις μετάταξης έως 31-7-2017 (Νόμος 1824/88)


Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία και σε ΦΟΡΕΙΣ για το σχολικό έτος 2020-21.


ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1ΓΕ/2019 ΚΑΙ 2ΓΕ/2019

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ των μοριοδοτούμενων προσόντων (που συνάδουν με τα προβλεπόμενα) για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, στα πλαίσια των προκηρύξεων  1ΓΕ/2019 (για τον κλάδο ΠΕ79.01) και  2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ.

Παρακαλούνται όσοι κατέθεσαν σχετική αίτηση στη ΔΔΕ Χίου, να συνδεθούν στον λογαριασμό τους στο ΟΠΣΥΔ και να ελέγξουν την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων τους και αν αυτά είναι επικυρωμένα (εκτός της εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων και των αναπηριών που θα τα επικυρώσει κεντρικά το ΥΠΑΙΘ). Επισημαίνεται επίσης ότι ο χρόνος λήξης προσμέτρησης προϋπηρεσίας έχει αρχικά προσδιοριστεί από το ΥΠΑΙΘ στις 3/2/2020 και οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτό θα γίνει πάλι κεντρικά, σε μεταγενέστερο χρόνο.
Σε περίπτωση εντοπισμού λανθασμένων ή ελλιπών καταχωρίσεων, οι υποψήφιοι της  2ΓΕ/2019, καθώς και οι υποψήφιοι κλ. ΠΕ79.01 της 1ΓΕ/2019 καλούνται να επικοινωνήσουν μόνο ηλεκτρονικά με τη Διεύθυνση ΔΕ Χίου (υπ΄όψιν κ. Γεμέλου ή κ. Λούρου) στη διεύθυνση mail@dide.chi.sch.gr αναφέροντας:
1.       Ονοματεπώνυμο, κλάδο, ΑΦΜ και τηλέφωνο επικοινωνίας.
2.       Την λανθασμένη ή ελλιπή καταχώριση.
Η δυνατότητα διόρθωσης ή προσθήκης στοιχείων μπορεί να γίνει από την Υπηρεσία μας (σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ) μέχρι τις 24-04-2020.


Υποβολή αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2020


Θέμα: Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)

Σας ενημερώνουμε ότι η αριθ. πρωτ. 38310/Ε4/17-4-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019

και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020,

σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).» δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 981/Β΄/21-03-2020 

με ημερομηνία κυκλοφορίας στις 23/03/2020.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από σήμερα 24/3/2020 έως και την 31η/3/2020.

 


Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ ́ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2019-2020