Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Χίου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΧΙΟΥ 2017


Προσωρινοί Πίνακες μοριοδότησης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ-ΕΒΠ για την ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου


Πρόσκληση εκπ/κων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΠΕΘ για το σχολικό έτος2017-2018


Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Χίου


Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά (Πράξη ΠΥΣΔΕ 16/30-5-2017)

Ανακοινώνεται ο πίνακας με τις τοποθετήσεις  εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά.

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας οργανικών κενών, όπως αναμορφώθηκε με την υπ? αριθμ. 16/30-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά τις τοποθετήσεις στα εναπομείναντα οργανικά κενά.


Πίνακας οργανικών κενών Τμημάτων Ένταξης των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Χίου (Πράξη ΠΥΣΔΕ 15/29-5-2017)

Ανακοινώνεται ο πίνακας οργανικών κενών στα Τμήματα  Ένταξης των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Χίου, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθμ. 15/29-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.

Ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση στα οργανικά κενά των Τμημάτων  Ένταξης των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Χίου μέχρι Τρίτη, 30/5/2017 και ώρα 12:00΄.


Πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών (Πράξη ΠΥΣΔΕ 15/29-5-2017)

Ανακοινώνεται ο πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθμ. 15/29-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.
Ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά μέχρι Τρίτη, 30/5/2017 και ώρα 12:00΄. Εφιστούμε την προσοχή των εκπαιδευτικών στη σημείωση που έχει περιληφθεί στον πίνακα των εναπομεινάντων οργανικών κενών της  Α΄ Χίου.


Οριστικές Τοποθετήσεις – Βελτιώσεις (Πράξη ΠΥΣΔΕ 14/25-5-2017)

Με την υπ?αριθμ.14/25-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου:

α) Τοποθετήθηκαν  σε κενές  οργανικές  θέσεις  σχολικών μονάδων  της  Α΄ και Β΄  Χίου, με βάση τις δηλώσεις προτίμησής  τους,  εκπαιδευτικοί που ζήτησαν βελτίωση  θέσης  ή οριστική τοποθέτηση

β) Καταρτίσθηκε πίνακας οργανικών κενών ? πλεονασμάτων μετά τις τοποθετήσεις -βελτιώσεις σε σχολικές μονάδες της Α? και Β? Χίου.
γ) Ορίστηκε προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων σε κενές οργανικές θέσεις  μέχρι τη Δευτέρα  29-5-2017 και ώρα 12:00.


Ένταξη εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες(Πράξη ΠΥΣΔΕ 13/24-5-2017)

Με την υπ? αριθμ. 13/24-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου κρίθηκε η ένταξη εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες.

Έγιναν δεκτά δύο (2) αιτήματα, που αφορούν σε εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ03  και ΠΕ19. Απορρίφθηκε ένα (1) αίτημα, που αφορά σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ για περισσότερες πληροφορίες (τηλ. 22710 44843 και 22710 44816).

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίστηκε μέχρι την Πέμπτη 25/05/2017 και ώρα 12:00΄


Οριστικοποιημένος πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων(Πράξη ΠΥΣΔΕ 13/24-5-2017)

Ανακοινώνεται ο πίνακας οργανικών κενών ? πλεονασμάτων, που οριστικοποιήθηκε με την υπ? αριθμ. 13/24-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών.