Αναπληρωτές


Δικαιολογητικά Γ φάσης αναπληρωτών (μόνο Γενικής Παιδείας)

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές Γενικής Παιδείας πλήρους και μειωμένου ωραρίου που προσελήφθησαν σε σχολικές μονάδες της Α΄ και Β΄ περιοχής Χίου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα, ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο παρόν.


Δικαιολογητικά Γ φάσης αναπληρωτών (μόνο για αναπληρωτές Παράλληλης Στήριξης)

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής πλήρους και μειωμένου ωραρίου που προσελήφθησαν για Παράλληλη Στήριξη σε σχολικές μονάδες της Α΄ και Β΄ περιοχής Χίου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα, ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο παρόν.


Δικαιολογητικά Γ φάσης αναπληρωτών (μόνο για αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής – για Τμήματα Ένταξης)

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής που προσελήφθησαν στα Τμήματα Ένταξης σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Χίου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα, ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο παρόν.


Δικαιολογητικά Γ φάσης αναπληρωτών (Μόνο ΕΕΠ και ΕΒΠ)

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές ΕΕΠ – ΕΒΠ που προσελήφθησαν στη ΔΔΕ Χίου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα, ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο παρόν.


Προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών Β΄φάσης

Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στο Μουσικό Σχολείο Χίου οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στο Μουσικό Σχολείο, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως και την Τετάρτη 23/09/2020.

Οι αναπληρωτές Γενικής Παιδείας (ΠΔΕ) και Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία προσωρινής τοποθέτησης/διάθεσης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από αύριο έως και την Πέμπτη 24/09/2020.

Σε όλα τα δικαιολογητικά των αναπληρωτών θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία που θα παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες προσωρινής τοποθέτησης/διάθεσης.


Oδηγίες για αναπληρωτές

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές που προσελήφθησαν στην Α΄και Β΄ Χίου ότι τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν, κατά περίπτωση, στα σχολεία προσωρινής τοποθέτησής τους, έχουν αποσταλεί στo προσωπικό τους e-mail, προς διευκόλυνσή τους. Παρακαλούνται να διαβάσουν πρώτα προσεκτικά τις οδηγίες και στη συνέχεια να συνεχίσουν με τη συμπλήρωση των εντύπων που τους αφορούν. Σε κάθε περίπτωση, οι Διευθυντές/-ντριες των σχολείων όπου θα τοποθετηθούν προσωρινά, θα είναι ενήμεροι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και θα τους καθοδηγήσουν.

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για την ηλεκτρονική αποστολή του Εντύπου 16 (Δήλωση προτίμησης σχολείων) στην Υπηρεσία μας (mail@dide.chi.sch.gr) λήγει την Παρασκευή 28-8-2020. Κανένα άλλο έντυπο ή δικαιολογητικό δεν θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Δ.Ε.

Δεδομένου ότι κάποια από τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν ανακοινοποιήθηκαν στο ορθό από το ΥΠΑΙΘ, καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη εκτυπώσει τα πρώτα έγγραφα να τα αντικαταστήσουν με τα ορθά, τα οποία έχουν αποσταλεί στο προσωπικό τους e-mail.

Πέραν των υπολοίπων δικαιολογητικών, η προσκόμιση στο σχολείο προσωρινής τοποθέτησης του περσινού ΑΔΚΥ, εφόσον υπάρχει, θα διευκόλυνε κατά πολύ το έργο της Υπηρεσίας μας.

Τέλος, εάν κάποιος αναπληρωτής δεν επιθυμεί να αναλάβει υπηρεσία, οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικά Υ.Δ. στην Υπηρεσία μας, στην οποία να δηλώνει ότι δεν αποδέχεται την πρόσληψή του.

Οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν για το σχολείο προσωρινής τους τοποθέτησης το αργότερο μέχρι 31-08-2020, ώστε να παρουσιαστούν εκεί στις 1 ή 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ.

 

Σύνδεσμος για δικαιολογητικά Αναπληρωτών https://we.tl/t-91I1jxNfO2


Δικαιολογητικά προσληφθέντων αναπληρωτών

Στο συννημένο αρχείο μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στην Υπηρεσία μας, κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβετε υπηρεσία.