δικαιολογητικά


Δικαιολογητικά Γ φάσης αναπληρωτών (μόνο Γενικής Παιδείας)

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές Γενικής Παιδείας πλήρους και μειωμένου ωραρίου που προσελήφθησαν σε σχολικές μονάδες της Α΄ και Β΄ περιοχής Χίου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα, ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο παρόν.


Δικαιολογητικά Γ φάσης αναπληρωτών (μόνο για αναπληρωτές Παράλληλης Στήριξης)

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής πλήρους και μειωμένου ωραρίου που προσελήφθησαν για Παράλληλη Στήριξη σε σχολικές μονάδες της Α΄ και Β΄ περιοχής Χίου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα, ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο παρόν.


Δικαιολογητικά Γ φάσης αναπληρωτών (μόνο για αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής – για Τμήματα Ένταξης)

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής που προσελήφθησαν στα Τμήματα Ένταξης σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Χίου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα, ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο παρόν.


Δικαιολογητικά Γ φάσης αναπληρωτών (Μόνο ΕΕΠ και ΕΒΠ)

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές ΕΕΠ – ΕΒΠ που προσελήφθησαν στη ΔΔΕ Χίου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα, ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο παρόν.


Δικαιολογητικά για νεοδιόριστους Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης


Δικαιολογητικά προσληφθέντων αναπληρωτών

Στο συννημένο αρχείο μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στην Υπηρεσία μας, κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβετε υπηρεσία.