Πράξεις ΠΥΣΔΕ


Τροποποιήσεις τοποθετήσεων – Διαθέσεων σε Λειτ. Κενά. Συμπληρωματικές Τοποθετήσεις – Διαθέσεις (ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 23, 12-9-2018)


Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά και απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ (ΠΡΑΞΗ 18/21-6-2018)

 

Ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθ. 18/21-6-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου ορίστηκε προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

  • συμπλήρωσης ωραρίου σε λειτουργικά κενά
  • τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά όσων βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ
  • απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ,

από την ανάρτηση της παρούσας και  μέχρι Δευτέρα,  16-7-2018  και ώρα  14:00.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να θεωρήσουν ότι λειτουργικά κενά μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε σχολείο.

Το ΠΥΣΔΕ θα ανακοινώσει τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Χίου αμέσως μετά την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων απόσπασης εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και σε ΣΜΕΑΕ και η τοποθέτηση των ενδιαφερομένων στα κενά αυτά θα γίνει μέχρι τέλος Ιουλίου.

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ θα παραμείνουν στις σχολικές μονάδες της τελευταίας τους τοποθέτησης μέχρι την τοποθέτησή τους σε νέο λειτουργικό κενό.

Αναρτώνται υποδείγματα αιτήσεων.


Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά (Πράξη ΠΥΣΔΕ 17/25-5-2018) – Ορθή Επανάληψη

Ανακοινώνεται διορθωμένος ο πίνακας με τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά.
Ανακοινώνεται διορθωμένος ο τελικός πίνακας οργανικών κενών, που διαμορφώθηκε με την υπ’ αριθμ. 17/25-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά τις τοποθετήσεις στα εναπομείναντα οργανικά κενά.


Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά (Πράξη ΠΥΣΔΕ 17/25-5-2018)

Ανακοινώνεται ο πίνακας με τις τοποθετήσεις  εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά.

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας οργανικών κενών, όπως αναμορφώθηκε με την υπ’ αριθμ. 17/25-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά τις τοποθετήσεις στα εναπομείναντα οργανικά κενά.


Προσωρινές Τοποθετήσεις – Βελτιώσεις (Πράξη ΠΥΣΔΕ 15/22-5-2018)

Με την υπ’αριθμ.15/22-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου:

α) Τοποθετήθηκαν  σε κενές  οργανικές  θέσεις  σχολικών μονάδων  της  Α΄ και Β΄  Χίου,με βάση τις δηλώσεις προτίμησής  τους και τα μόρια μετάθεσης, εκπαιδευτικοί που ζήτησαν βελτίωση  θέσης  ή οριστική τοποθέτηση

β) Καταρτίσθηκε προσωρινός πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων μετά τις τοποθετήσεις-βελτιώσεις σε σχολικές μονάδες της Α’ και Β’ Χίου.
γ) Ορίστηκε προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων σε κενές οργανικές θέσεις  μέχρι την Πέμπτη,  24-5-2018 και ώρα 12:00.


Πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων (Πράξη ΠΥΣΔΕ 10/11-5- 2018)

Αναρτάται ο πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Χίου σχολικού έτους 2018-2019, που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 10/11-5- 2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.
Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί του πίνακα ορίζεται μέχρι και τη Δευτέρα, 14/5/2018 και ώρα 13.00.


Τροποποιήσεις Τοποθετήσεων / Διαθέσεων Εκπ/κών Συμπληρωματικές Διαθέσεις (Πράξη ΠΥΣΔΕ 45/18-9-2017)

Ανακοινώνεται πίνακας με τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων / διαθέσεων και τις συμπληρωματικές διαθέσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της ΔΔΕ Χίου, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθ. 45/18-9-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.


Τροποποιήσεις Τοποθετήσεων/Διαθέσεων Μονίμων και Αναπληρωτών Εκπ/κων, Πράξη ΠΥΣΔΕ 43/12/9/2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ / ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 43/12-9-2017)
Ανακοινώνεται πίνακας με τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων / διαθέσεων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθ. 43/12-9-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.


Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Εκπ/κων, Πράξη ΠΥΣΔΕ 39/6-8/9/2017

[Τελευταία ενημέρωση: 8/9/2017 21:10]
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ? ΑΡΙΘΜ. 39/6-8/9/ 2017 ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ ΧΙΟΥ