ΠΥΣΔΕ


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 12/16-5-2018)

Ανακοινώνεται ο πίνακας των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα, που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθ. 12/16-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου. Οι παραπάνω υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί καλούνται μέχρι και την Παρασκευή, 18/5/2018, και ώρα 12:00, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης-τοποθέτησης στα σχολεία, στα οποία υπάρχει οργανικό κενό.


Τροποποιήσεις Τοποθετήσεων / Διαθέσεων Εκπ/κών Συμπληρωματικές Διαθέσεις (Πράξη ΠΥΣΔΕ 45/18-9-2017)

Ανακοινώνεται πίνακας με τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων / διαθέσεων και τις συμπληρωματικές διαθέσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της ΔΔΕ Χίου, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθ. 45/18-9-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.


Οριστικές Τοποθετήσεις – Βελτιώσεις (Πράξη ΠΥΣΔΕ 14/25-5-2017)

Με την υπ?αριθμ.14/25-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου:

α) Τοποθετήθηκαν  σε κενές  οργανικές  θέσεις  σχολικών μονάδων  της  Α΄ και Β΄  Χίου, με βάση τις δηλώσεις προτίμησής  τους,  εκπαιδευτικοί που ζήτησαν βελτίωση  θέσης  ή οριστική τοποθέτηση

β) Καταρτίσθηκε πίνακας οργανικών κενών ? πλεονασμάτων μετά τις τοποθετήσεις -βελτιώσεις σε σχολικές μονάδες της Α? και Β? Χίου.
γ) Ορίστηκε προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων σε κενές οργανικές θέσεις  μέχρι τη Δευτέρα  29-5-2017 και ώρα 12:00.


Ένταξη εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες(Πράξη ΠΥΣΔΕ 13/24-5-2017)

Με την υπ? αριθμ. 13/24-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου κρίθηκε η ένταξη εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες.

Έγιναν δεκτά δύο (2) αιτήματα, που αφορούν σε εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ03  και ΠΕ19. Απορρίφθηκε ένα (1) αίτημα, που αφορά σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ για περισσότερες πληροφορίες (τηλ. 22710 44843 και 22710 44816).

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίστηκε μέχρι την Πέμπτη 25/05/2017 και ώρα 12:00΄


Οριστικοποιημένος πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων(Πράξη ΠΥΣΔΕ 13/24-5-2017)

Ανακοινώνεται ο πίνακας οργανικών κενών ? πλεονασμάτων, που οριστικοποιήθηκε με την υπ? αριθμ. 13/24-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών.


Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 11/22-5-2017)

Ανακοινώνεται ο πίνακας των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθ. 11/22-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου. Οι παραπάνω υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί καλούνται μέχρι και την Τρίτη, 23/5/2017, και ώρα 12:00, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης-τοποθέτησης στα σχολεία, στα οποία υπάρχει οργανικό κενό.


Υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη λειτουργικών κενών σχολ. έτους 2016-17

Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων και των ειδικοτήτων, στις οποίες υπάρχουν λειτουργικά κενά Γενικής Παιδείας και Τμημάτων Ένταξης, για το σχολικό έτος 2016-2017, όπως αυτά προσδιορίστηκαν με την αρ. 22/ 26-8-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, να υποβάλλουν σχετική αίτηση ή να τροποποιήσουν την ήδη υποβληθείσα αίτησή τους, στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Χίου, μέχρι την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09:00.


Πίνακας αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών 2016 (πράξη ΠΥΣΔΕ 21/2-8-2016)

Ανακοινώνεται ο πίνακας αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Α΄ Χίου, που προτάθηκαν με την υπ? αριθ. 21/2-8-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.


Τελικός πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών (πράξη ΠΥΣΔΕ 21/2-8-2016)

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών που συντάχθηκε με την υπ? αριθ. 21/2-8-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου. Ο πίνακας παραμένει ως είχε με την προηγούμενη πράξη του ΠΥΣΔΕ, δεδομένου ότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για κανένα από τα εναπομείναντα οργανικά κενά.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Χίου παραμένουν στα σχολεία προσωρινής τους τοποθέτησης (όπου διήνυσαν ή διανύουν τις θερινές τους υπηρεσίες) μέχρι να τοποθετηθούν σε νέα λειτουργικά κενά. Συνεπώς την 1η Σεπτεμβρίου 2016, αν δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη σε λειτουργικά κενά, θα παρουσιαστούν στα σχολεία προσωρινής τους τοποθέτησης 2015-16.


Οριστικός πίνακας εναπομείναντων οργανικών κενών (πράξη ΠΥΣΔΕ 20/28-07-2016)

Ανακοινώνεται ο πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών, που οριστικοποιήθηκε με την υπ? αριθμ. 20/28-7-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.
Ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τοποθέτηση στις εναπομείνασες κενές οργανικές θέσεις από Πέμπτη, 28/7/2016 μέχρι Δευτέρα, 1/8/2016 και ώρα 14:00΄. Εφιστούμε την προσοχή των εκπαιδευτικών στη σημείωση που έχει περιληφθεί στον πίνακα των εναπομεινάντων οργανικών κενών της Α΄ Χίου.


Τελικός πίνακας οριστικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων 2016 (πράξη ΠΥΣΔΕ 20/28-07-2016)

Ανακοινώνεται ο πίνακας τοποθετήσεων ? βελτιώσεων 2016, που οριστικοποιήθηκε με την υπ? αριθμ. 20/28-7-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.


Προσωρινός πίνακας οριστικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων (πράξη ΠΥΣΔΕ 19/25-7-2016)

Με την υπ?αριθμ.19/25-7-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου:
α) Συντάχτηκε προσωρινός πίνακας με τις προτεινόμενες τοποθετήσεις-βελτιώσεις σε σχολικές μονάδες της Α? και Β? Χίου.
β) Διαμορφώθηκε ο προσωρινός πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών Α? και Β? Χίου.
γ) Ορίστηκε προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων σε κενές οργανικές θέσεις από Τρίτη 26-7-2016 μέχρι Πέμπτη 28-7-2016 και ώρα 12:00.


Ένταξη εκπαιδευτικών στις Ειδικές Κατηγορίες

Με την υπ? αριθμ. 18/20-7- 2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου κρίθηκε η ένταξη εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες.

Έγιναν δεκτά τρία (3) αιτήματα, που αφορούν σε εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ03, ΠΕ11 και ΠΕ19. Απορρίφθηκε ένα (1) αίτημα, που αφορά σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ για περισσότερες πληροφορίες (τηλ. 22710 44843 και 22710 44816).

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίστηκε μέχρι τη Δευτέρα 25/07/2016 και ώρα 9:00? π.μ..