Σχολικές Δραστηριότητες


Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2015-2016


Εγκύκλιος σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

Εγκύκλιος σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων,  eTwinning  και ERASMUS+) για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Τα σχέδια προγραμμάτων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της εγκυκλίου) πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2015, στον αντίστοιχο Υπεύθυνο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.