Τελικοί πίνακες τοποθετήσεων σε οργανικά κενά- Δηλώσεις για τα εναπομείναντα

Το ΠΥΣΔΕ Χίου ανακοινώνει ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση επί των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά, σύμφωνα με τους πίνακες που ανακοινώθηκαν στις 30-5-2022. Κατόπιν τούτoυ, μετά την υπ΄ αρ. 11/2-6-2022 συνεδρίασή του, δημοσιεύει:

Α) Τελικό Πίνακα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ειδικής κατηγορίας μετάθεσης.

Β) Τελικό Πίνακα τοποθετήσεων των υπολοίπων εκπαιδευτικών (βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση).

Γ) Τελικό Πίνακα με τα εναπομείναντα οργανικά κενά,

και καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολείων για τοποθέτηση σε εναπομείναντα οργανικά κενά μέχρι τη Δευτέρα 6/6/2022 και ώρα 10.00 (Επισυνάπτεται πρότυπο αίτησης).

Υπενθυμίζει, επίσης ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1997, οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, στην ειδικότητα των οποίων υπάρχει οργανικό κενό, τοποθετούνται προς το συμφέρον της Υπηρεσίας, στις εναπομείνασες κενές θέσεις, εφόσον αυτές δεν πληρωθούν κατά την ανωτέρω διαδικασία, ασχέτως αν θα υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης.

 

Κοινοποίηση: