Ανακοινοποίηση στο ορθό πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικής επίσκεψης Φεβρουαρίος 2023 – Θεσσαλονίκη – 1ο ΕΠΑ.Λ. ΧΙΟΥ

1ο ΕΠΑ.Λ. Χίου (372 kB)