Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκδρομής Γ΄ Γυμνασίου του Γυμνασίου Κάμπου Χίου σε Μυτιλήνη από 27-4-2023 έως 30-4-2023

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ 2023 (40 kB)