Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

08/03/2023 dde 0

ΕΞΕ – 25978 – 2023 – Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών (519 kB)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ […]

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ

08/03/2023 dde 0

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΔΕ ΧΙΟΥ

07/03/2023 dde 0

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΔΔΕ-ΧΙΟΥ_ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ (29 kB)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_signed (506 kB)ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΔΔΕ-ΧΙΟΥ_ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (33 kB)

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023

03/03/2023 dde 0

23837Ε2_02-03-2023_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΕΔΑΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2023_9ΑΖ846ΜΤΛΗ-Ρ1Η (738 kB)23852E2_02-03-2023_ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2023_6ΤΕΚ46ΜΤΛΗ-6Δ5 (537 kB)23855E2_02-03-2023_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2023_9ΑΜΗ46ΜΤΛΗ-ΟΓΩ (534 kB)23864E2_02-03-2023_ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ_2023_Ρ4ΖΣ46ΜΤΛΗ-ΣΤ6 (4 MB)23864Ε2_02-03-2023_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΑ 2023_Ψ0ΡΝ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ (713 kB)

Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης

03/03/2023 dde 0

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων […]