Χωρίς εικόνα

Οριστικοποιημένος πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων(Πράξη ΠΥΣΔΕ 13/24-5-2017)

24/05/2017 dde 0

Ανακοινώνεται ο πίνακας οργανικών κενών ? πλεονασμάτων, που οριστικοποιήθηκε με την υπ? αριθμ. 13/24-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων […]

Χωρίς εικόνα

Αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων μετά την τοποθέτηση των υπεραρίθμων (Πράξη ΠΥΣΔΕ 12/23-5-2017)

23/05/2017 dde 0

Αναρτάται ο αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθ. 12/23-5-2017 Πράξη  του ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου, μετά την τοποθέτηση των υπεραρίθμων […]

Χωρίς εικόνα

Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 11/22-5-2017)

22/05/2017 dde 0

Ανακοινώνεται ο πίνακας των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθ. 11/22-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου. Οι παραπάνω υπεράριθμοι […]

Χωρίς εικόνα

Αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων μετά την εξέταση των ενστάσεων (Πράξη ΠΥΣΔΕ 10/19-5-2017)

19/05/2017 dde 0

Αναρτάται ο αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθ. 10/19-5-2017 Πράξη  του ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου, μετά την εξέταση των ενστάσεων. […]

Χωρίς εικόνα

Έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων 2017

11/05/2017 dde 0

Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ? αριθμ. 26586/Ε2/16-02-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. κεφάλαιο Β , μέρος τρίτο. Οι συμπληρωμένες […]