Πίνακας οργανικών κενών Τμημάτων Ένταξης των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Χίου (Πράξη ΠΥΣΔΕ 15/29-5-2017)


Ανακοινώνεται ο πίνακας οργανικών κενών στα Τμήματα  Ένταξης των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Χίου, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθμ. 15/29-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.

Ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση στα οργανικά κενά των Τμημάτων  Ένταξης των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Χίου μέχρι Τρίτη, 30/5/2017 και ώρα 12:00΄.