Προϊσταμένη Τμήματος Α΄

Λούρου Αικατερίνη (ΔΕ Διοικητικού)

Τηλέφωνα : 2271044843

Email : mail@dide.chi.sch.gr

Κοινοποίηση: