Χωρίς εικόνα

Σύνταξη λόγω θανάτου /Προϋποθέσεις απονομής

30/01/2022 dde 0

https://www.efka.gov.gr/el/menoy/sychnes-eroteseis/syntaxe-logo-thanatoy-proypotheseis-aponomes Σε περίπτωση που η υπαλληλική σχέση λύεται λόγω θανάτου του εκπαιδευτικού, απαιτείται η ληξιαρχική πράξη θανάτου. Οι ημερομηνίες «θανάτου» και η ημερομηνία «μέχρι την […]

Χωρίς εικόνα

Δικαιολογητικά για Αναγνώριση

07/12/2021 dde 0

Εδώ θα βρείτε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – έγγραφα που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης. Αίτηση Αναγνώρισης Ιδιωτικού Χρόνου Ασφάλισης (59 kB)Αίτηση Αναγνώρισης […]

Χωρίς εικόνα

Δικαιολογητικά για Συνταξιοδότηση

07/12/2021 dde 0

Βρείτε εδώ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – έγγραφα για συνταξιοδοτήσεις. 1. Δικαιολογητικά Συνταξιοδότησης (42 kB)2. Αίτηση για Απονομή_Πρότυπο (112 kB)3. Υπεύθυνη Δήλωση (129 kB)Διευκρινίσεις-για-την-υποβολή-αιτήσεων-παραίτησης (19 […]

Χωρίς εικόνα

Με αίτηση παραίτησης

07/12/2021 dde 0

Με τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 1 του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/17-02-2021) τροποποιήθηκε ως προς τις προθεσμίες η παρ. 2 του άρθρου 4 […]

Χωρίς εικόνα

Παραίτηση μέσω ΚΥΣΔΕ

07/12/2021 dde 0

Παραθέτουμε οδηγίες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση παραίτησης των εκπαιδευτικών.   Οδηγίες_δικαιολογητικά_παραίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας_οικογενειακούς λόγους μέσω ΚΥΣΔΕ-ΩΞ6Ξ4653ΠΣ-4ΩΡ (443 kB)Πρότυπο […]

Χωρίς εικόνα

Απόλυση Λόγω μη Ιάσιμης Νόσου

07/12/2021 dde 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007-Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007), ο υπάλληλος απολύεται ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αν διαπιστωθεί […]

Χωρίς εικόνα

Αυτοδίκαια Λόγω Ορίου Ηλικίας

07/12/2021 dde 0

Οι αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω ορίου ηλικίας των εκπαιδευτικών, θα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται με τη λήξη του διδακτικού έτους (30/06) από τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου […]