Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Υπεύθυνη : Μαλβίνα Λουκάκη (ΠΕ80)

Τηλέφωνο : 22710 20239

Κοινοποίηση: