Απόφασεις τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Χίου

08/09/2022 dde 0

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ 2022-2023 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ6ΨΗΣ46ΜΤΛΗ-Μ3Ε (551 kB)ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ_6Θ2Υ46ΜΤΛΗ-ΝΔΟ (589 kB)ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 2022-2023 Π.Δ.Ε_2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΩΥΗΛ46ΜΤΛΗ-ΝΦΦ (632 kB)ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ 2022-2023 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_6ΗΠΚ46ΜΤΛΗ-Ξ0Ψ (642 kB)ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ […]

Χωρίς εικόνα

Τοποθετήσεις νεοδιορίστων εκπαιδευτικών και κάλυψη λειτουργικών κενών από μονίμους (2)

25/08/2022 dde 0

Η ΔΔΕ Χίου ανακοινώνει: Α) Τις αποφάσεις κάλυψης λειτουργικών κενών από μονίμους (περιλαμβάνονται και οι νεοδιόριστοι), μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας από το ΠΥΣΔΕ.  […]

Αποφάσεις οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών και παραμονής εκπαιδευτικών στη διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023

07/06/2022 dde 0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ_ΨΙΟΓ46ΜΤΛΗ-8Λ0 (658 kB)ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΩΜΤ246ΜΤΛΗ-8Λ9 (300 kB)ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_9Ρ4Β46ΜΤΛΗ-225 (533 kB)ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ Ψ6Ψ646ΜΤΛΗ-ΛΛΘ (498 kB)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΙΔΙΑΣ Ή ΟΜΟΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2022 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) Πρ. ΠΥΣΔΕ 8/17-05-2022

17/05/2022 dde 0

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων μέχρι την Παρασκευή 20/5/2022 και ώρα 10:00 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΙΔΙΑΣ Ή ΟΜΟΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (Πρ. ΠΥΣΔΕ 8, 17-5-2022) (548 […]

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Πρ. ΠΥΣΔΕ 7, 11.05.2022)

11/05/2022 dde 0

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Χίου ο Πίνακας των ονομαστικά χαρακτηρισμένων ως οργανικά υπεραρίθμων ανά σχολική μονάδα και ορίζεται προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης-δήλωσης τοποθέτησης σε οργανικό […]

Χωρίς εικόνα

Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ 31/15-11-2021 (Τοποθετήσεις-διαθέσεις αναπληρωτών Δ΄ φάσης, Τροποποίηση τοποθετήσεων διαθέσεων αναπληρωτών, Τοποθέτηση αποσπασμένου εκπαιδευτικού από άλλο ΠΥΣΔΕ)

15/11/2021 dde 0

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία. Υπενθυμίζουμε στους αναπληρωτές που προσελήφθησαν στην Δ΄ φάση ότι οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία που τοποθετούνται/διατίθενται […]

Τοποθετήσεις-διαθέσεις αναπληρωτών Β΄φάσης

30/09/2021 dde 0

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία. ΔΥΕΠ (625 kB)ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ (540 kB)ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ (638 kB)ΠΔΕ (631 kB)1Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΕΕΠ ΜΝΑΕ 2021-2022 – Ανακοινοποίηση (476 kB)