ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α)ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ) Β)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Γ)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

20/05/2024 dde 0

Προθεσμία Ενστάσεων επι των Αιτήσεων, μέχρι την Τετάρτη 21/05/2024 και ώρα 11:00 π.μ. 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΡΛΘΓ46ΝΚΠΔ-ΘΛΡ (447 kB)3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 6ΞΒ646ΝΚΠΔ-ΓΦΗ […]