Επικοινωνία ΠΥΣΔΕ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΥΣΔΕ

α) Θέματα τοποθετήσεων/διαθέσεων/αποσπάσεων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού αμειβόμενου έργου, ανάθεση υπερωριών, αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών. Πληροφορίες: Στεφανοπούλου Βέρα (Γραμματέας ΠΥΣΔΕ), Μυτιληναίου Βάσσα (αναπληρώτρια Γραμματέας ΠΥΣΔΕ) τηλ. 22710-44231.

β) Mεταθέσεις, αποσπάσεις, τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο myschool, e-data, Teachers, προϋπηρεσίες, πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, ατομικοί φάκελοι. Πληροφορίες: , Προδρόμου Γιάννης τηλ. 22710-44231.

e-mail: mail@dide.chi.sch.gr (Υπ’ όψιν Γραφείου ΠΥΣΔΕ)

Κοινοποίηση: