Υπεύθυνη αδειών

Τοκμακίδου Ελένη (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού)

Τηλέφωνα : 2271044816

Email : mail@dide.chi.sch.gr

Κοινοποίηση: