Κέντρο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών (ΚεΠληΝεΤ)

Υπεύθυνος: Παπαμιχαλάκης Γιώργος

Τηλέφωνο: 22710 21447

Email: plinet@dide.chi.sch.gr

Κοινοποίηση: