Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024

19/02/2024 dde 0

Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους: (α) προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 (οι […]

Επικαιροποιημένος πίνακας επιλεγέντων Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024

27/12/2023 dde 0

Επικαιροποιημένος πίνακας!!! Επιλεγέντες Εκπαιδευτικοί Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024 Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. ΠΙΝΑΚΑΣ (2) ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ 2023-2024 (1η ΑΛΛΑΓΗ) […]

Επιλεγέντες Εκπαιδευτικοί Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024

21/12/2023 dde 0

Επιλεγέντες Εκπαιδευτικοί Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024 Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. ΠΙΝΑΚΑΣ (1) ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ 2023-2024 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ) (199 […]

Ειδική Πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

18/12/2023 dde 0

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε  Ειδική Πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρακαλείσθε για την ανάρτησή της […]

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-2024

15/12/2023 dde 0

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85 (με […]