Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

Προϊστάμενος: Αρακάς Σπυρίδων (ΔΕ Διοικητικού)

Τηλ. 2271044816

Email: mail@dide.chi.sch.gr

Κοινοποίηση: