Χωρίς εικόνα

Επιλογή θεμάτων Μαθηματικών Γυμνασίου και Λυκείου στις εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου

13/05/2016 dde 0

Το συνημμένο φυλλάδιο χωρίζεται σε δυο μέρη: Ι:  Νομοθετικό πλαίσιο και Οδηγίες/Υποδείξεις για την επιλογή θεμάτων. ΙΙ: Ενδεικτικά διαγωνίσματα όλων των τάξεων. Στοχεύει στην ενημέρωση […]

Χωρίς εικόνα

Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης – Ν.3467/06

08/01/2014 dde 0

Διαβάστε το Ν. 3467/06 για την” Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.” nomos dieythinton (311 kB)