Χωρίς εικόνα

Αυτοδίκαια Λόγω Ορίου Ηλικίας

07/12/2021 dde 0

Οι αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω ορίου ηλικίας των εκπαιδευτικών, θα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται με τη λήξη του διδακτικού έτους (30/06) από τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου […]