Τμήμα Β’ Οικονομικού

Πισσάνου Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού)

(Θέματα Μονίμων και Αναπληρωτών Τακτικού)

Μαρίνος Γεώργιος (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού)

(Θέματα Μονίμων)

Τηλέφωνο : 2271044282

Email : oikon@dide.chi.sch.gr

 

Κοινοποίηση: