Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β? 4187), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ./66036/21.10.2021(Β? 4960)

07/01/2022 dde 0

Αριθμ. ΓΠ οικ. 360 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/09.09.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, […]

Προθεσμία έως 31-08-2021: Αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος για διδασκαλία σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ? οίκον Διδασκαλία

18/08/2021 dde 0

Για την αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ? οίκον Διδασκαλία χρειάζεται να αποσταλούν τα ακόλουθα έγγραφα ταχυδρομικά, σε κλειστό […]

Προθεσμία έως 31-08-2021: Ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος για διδασκαλία σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ’ οίκον Διδασκαλία

18/08/2021 dde 0

Για την ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ’ οίκον Διδασκαλία χρειάζεται να αποσταλούν ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο τα […]

Παράταση επικαιροποίησης αδειών Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων

10/08/2021 dde 0

H προθεσμία υποβολής της κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, που απαιτούνται για  την αναγγελία επικαιροποίησης των αδειών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων, σύμφωνα […]

Ανανέωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

04/08/2021 dde 0

Για την ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ’ οίκον Διδασκαλία χρειάζεται τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία πρέπει να […]

Έναρξη Άσκησης Επαγγέλματος

04/08/2021 dde 0

Για την έναρξη άσκησης επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ’ οίκον Διδασκαλία χρειάζεται τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία πρέπει να αποσταλούν […]