Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β? 4187), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ./66036/21.10.2021(Β? 4960)

07/01/2022 dde 0

Αριθμ. ΓΠ οικ. 360 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/09.09.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, […]

Προθεσμία έως 31-08-2021: Ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος για διδασκαλία σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ’ οίκον Διδασκαλία

18/08/2021 dde 0

Για την ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ’ οίκον Διδασκαλία χρειάζεται να αποσταλούν ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο τα […]

Ανανέωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

04/08/2021 dde 0

Για την ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ’ οίκον Διδασκαλία χρειάζεται τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία πρέπει να […]