Σύνταξη λόγω θανάτου /Προϋποθέσεις απονομής

https://www.efka.gov.gr/el/menoy/sychnes-eroteseis/syntaxe-logo-thanatoy-proypotheseis-aponomes

Σε περίπτωση που η υπαλληλική σχέση λύεται λόγω θανάτου του εκπαιδευτικού, απαιτείται η ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Οι ημερομηνίες «θανάτου» και η ημερομηνία «μέχρι την οποία παρασχέθηκε υπηρεσία» ταυτίζονται, ενώ ως ημερομηνία «διακοπής μισθοδοσίας» θεωρείται η επόμενη αυτής του θανάτου.

Κοινοποίηση: