Χωρίς εικόνα

Παραίτηση μέσω ΚΥΣΔΕ

07/12/2021 dde 0

Παραθέτουμε οδηγίες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση παραίτησης των εκπαιδευτικών.   Οδηγίες_δικαιολογητικά_παραίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας_οικογενειακούς λόγους μέσω ΚΥΣΔΕ-ΩΞ6Ξ4653ΠΣ-4ΩΡ (443 kB)Πρότυπο […]