Χρονοδιάγραμμα διαδικασιών χαρακτηρισμού υπεραρίθμων, ένταξης σε ειδική κατηγορία, βελτίωσης οργανικών θέσεων και οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Χίου για το σχολικό έτος 2024-2025

22/04/2024 dde 0

Χρονοδιάγραμμα διαδικασιών χαρακτηρισμού υπεραρίθμων (421 kB)ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (19 kB)ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ (19 kB)1.-Δήλωση-χαρακτηρισμού-υπεραρίθμου-2 (29 kB)2.-Αίτηση-για-ένταξη-στις-ειδικές-κατηγορίες-1 (32 kB)

Αποφάσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά 2023-24 και πίνακας με εναπομείναντα κενά

29/08/2023 dde 0

Προθεσμία ενστάσεων επί των τοποθετήσεων μέχρι Τετάρτη 30/8 και ώρα 23:59. Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν συμπληρώνουν ωράριο να κάνουν εκ νέου αίτηση […]

Οριστικές τοποθετήσεις και αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών

13/07/2023 dde 0

2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ 6Χ6546ΜΤΛΗ-2Υ0 (747 kB)3. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Ω8ΤΘ46ΜΤΛΗ-ΚΨΥ (750 […]

Προγραμματισμός εργασιών του ΠΥΣΔΕ Π.Ε. Χίου – Προσδιορισμός οργανικών κενών / πλεονασμάτων – Υποβολή αίτησης εκπαιδευτικών & δικαιολογητικών

20/06/2023 dde 0

Παρακαλούμε τις αιτήσεις σας  να τις αποστέλνεται στο παρακάτω e-mail :  mail@dide.chi.sch.gr   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΣΔΕ_ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 (106 kB)2. ΟΜΑΔΕΣ 1Η-3Η (92 kB)3. ΟΜΑΔΕΣ 4Η-8Η […]

Χωρίς εικόνα

Τοποθετήσεις νεοδιορίστων εκπαιδευτικών και κάλυψη λειτουργικών κενών από μονίμους (2)

25/08/2022 dde 0

Η ΔΔΕ Χίου ανακοινώνει: Α) Τις αποφάσεις κάλυψης λειτουργικών κενών από μονίμους (περιλαμβάνονται και οι νεοδιόριστοι), μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας από το ΠΥΣΔΕ.  […]

Τοποθετήσεις σε οργανικά κενά

30/05/2022 dde 0

Το ΠΥΣΔΕ Χίου (Πρ. 10/30-5-2022) δημοσιεύει: Α) Προσωρινό Πίνακα τοποθετήσεων σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών μετάθεσης Β) Προσωρινό Πίνακα Τοποθετήσεων σε κενές οργανικές […]

Πρ. ΠΥΣΔΕ 9 (23-5-2022): α) Τελικός πίνακας τοποθετήσεων υπεραρίθμων, β) Αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών-πλεονασμάτων, γ) Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

23/05/2022 dde 0

Το ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά τη σημερινή του συνεδρίαση (Πρ. 9, 23-05-2022) και σύμφωνα με τον προγραμματισμό εργασιών του, ενημερώνει για τα εξής: Δεν υπεβλήθη καμία […]