Χωρίς εικόνα

Τοποθετήσεις νεοδιορίστων εκπαιδευτικών και κάλυψη λειτουργικών κενών από μονίμους (2)

25/08/2022 dde 0

Η ΔΔΕ Χίου ανακοινώνει: Α) Τις αποφάσεις κάλυψης λειτουργικών κενών από μονίμους (περιλαμβάνονται και οι νεοδιόριστοι), μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας από το ΠΥΣΔΕ.  […]

Τοποθετήσεις σε οργανικά κενά

30/05/2022 dde 0

Το ΠΥΣΔΕ Χίου (Πρ. 10/30-5-2022) δημοσιεύει: Α) Προσωρινό Πίνακα τοποθετήσεων σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών μετάθεσης Β) Προσωρινό Πίνακα Τοποθετήσεων σε κενές οργανικές […]

Πρ. ΠΥΣΔΕ 9 (23-5-2022): α) Τελικός πίνακας τοποθετήσεων υπεραρίθμων, β) Αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών-πλεονασμάτων, γ) Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

23/05/2022 dde 0

Το ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά τη σημερινή του συνεδρίαση (Πρ. 9, 23-05-2022) και σύμφωνα με τον προγραμματισμό εργασιών του, ενημερώνει για τα εξής: Δεν υπεβλήθη καμία […]

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Πρ. ΠΥΣΔΕ 7, 11.05.2022)

11/05/2022 dde 0

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Χίου ο Πίνακας των ονομαστικά χαρακτηρισμένων ως οργανικά υπεραρίθμων ανά σχολική μονάδα και ορίζεται προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης-δήλωσης τοποθέτησης σε οργανικό […]

Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης Αιτουμένων Οριστική Τοποθέτηση/Βελτίωση Εκπαιδευτικών 2022

31/03/2022 dde 0

Η Δ.Δ.Ε. Χίου ανακοινώνει σήμερα, 31-3-2022, τον τελικό πίνακα μοριοδότησης με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) […]

Προσωρινός Πίνακας Μοριοδότησης Αιτουμένων Οριστική Τοποθέτηση/Βελτίωση Εκπαιδευτικών 2022

21/03/2022 dde 0

Η Δ.Δ.Ε. Χίου ανακοινώνει σήμερα, 21-3-2022, τον προσωρινό πίνακα μοριοδότησης με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) […]

Χωρίς εικόνα

Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ 31/15-11-2021 (Τοποθετήσεις-διαθέσεις αναπληρωτών Δ΄ φάσης, Τροποποίηση τοποθετήσεων διαθέσεων αναπληρωτών, Τοποθέτηση αποσπασμένου εκπαιδευτικού από άλλο ΠΥΣΔΕ)

15/11/2021 dde 0

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία. Υπενθυμίζουμε στους αναπληρωτές που προσελήφθησαν στην Δ΄ φάση ότι οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία που τοποθετούνται/διατίθενται […]

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡ. ΠΥΣΔΕ 22/10-9-2021 (Ανακλήσεις/τροποποιήσεις τοποθετήσεων-διαθέσεων και συμπληρωματικές διαθέσεις μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών)

13/09/2021 dde 0

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία σχετικά με τις αποφάσεις της τελευταίας συνεδρίασης ΠΥΣΔΕ (10-9-2021) που αφορούν ανακλήσεις και τροποποιήσεις τοποθετήσεων διαθέσεων ή/και συμπληρωματικές διαθέσεις […]

Κάλυψη λειτουργικών κενών 2021-2022 από μονίμους εκπαιδευτικούς (συμπεριλαμβάνονται και οι νεοδιόριστοι)

24/08/2021 dde 0

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο, σχετικά με την κάλυψη των λειτουργικών κενών 2021-2022 από μονίμους εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων και των νεοδιορίστων. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να […]

Τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής σε κενές οργανικές θέσεις και Πίνακας Μοριοδότησης Εκπαιδευτικών

07/06/2021 dde 0

Το ΠΥΣΔΕ Χίου (Πρ. 13/07-06-2021) ανακοινώνει τον προσωρινό Πίνακα τοποθετήσεων μονίμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και ΕΑΕ σε κενές οργανικές θέσεις και ορίζει προθεσμία υποβολής ενστάσεων […]